ARQUITECTURA

 

ARQUITECTURA CIVIL

CAN GURGUÍ..............................69

FORN DE CAN BOQUET .....................69

FORN DE PARPERS ........................70

FORN DEL TURÓ DEL BON JESÚS ............70

FORNS DE CAN BLANC .....................71

MOLÍ DE CAN CUQUET......................71

MOLÍ DE CAN TARASCÓ.....................72

POU DE GLAÇ DE CAN MAIMÓ ...............72

REFUGI DE LA FERRERIA DEL VEDAT ........73

TORRE MEDIEVAL DE PARPERS...............73

 

ARQUITECTURA RELIGIOSA

CAPELLA DE SANT MIQUEL DE CASTELLRUF....74

CAPELLA DE SANT MIQUEL DE LA ROCA DEL

VALLÈS..................................75

ERMITA DE SANT BARTOMEU DE CABANYES.....75

ERMITA DE SANT MATEU ...................76

ERMITA DE SANT PERE DE CLARÀ ...........77

ERMITA DE SANT SALVADOR.................78

ERMITA DE SANTA MARIA DE MALANYANES ....79

MONESTIR DE SANT PERE DEL BOSC .........80

 

ELS CASTELLS

CASTELL DE BURRIAC .....................81

CASTELL DE CASTELLRUF...................82

CASTELL DE SANT MIQUEL .................83

 

LES BARRAQUES DE VINYA

BARRACA DE VINYA DEL MAS COLL I ........84

BARRACA DE VINYA DEL MAS COLL II .......85

CASA DEL MORO...........................85

CAU DE LA GUINEU........................86

ALTRES BARRAQUES DE VINYA ..............86

L’ARQUITECTURA A LA RODALIA.............87

Forn de Can Boquet
Ermita de Sant Bertomeu de Cabanyes
Forn del Turó de Can Jesús
Molí de Can Cuquet
Pou de Glaç de Can Maimó
Torre medieval Parpers
Show More

Arquitectura Civil

 

El Parc és força humanitzat, amb masies en actiu com a explotacions agrícoles i altres de residencials. De ben segur que la majoria serien interessants de visitar, ja que ens consta que hi ha elements com els que es descriuen en aquesta guia, però òbviament no ho podrem fer. En aquest apartat descriurem una sèrie de construccions, de més o menys complexitat, que tenen un cert interès i que, la majoria d’elles, es poden visitar sense problemes.


 
Sant Mateu
CAN GURGUÍ

 

La documentació sobre aquesta heretat és escassa i un xic contradictòria. El nom antic era Sant Andreu de Llovons i les primeres referències són del segle XI. Hi havia una capella, ermita o esglesiola dedicada a Sant Andreu, com ho demostren diversos documents de distintes èpoques, que ocupava l’edifici de la banda SO del conjunt. Un cop dessacralitzada el 1854, l’altar es va traslladar a la masia Can Riera de Sant Mateu.


Adjunt a aquesta església hi havia un cementiri, com semblen demostrar uns ossos que les aigües pluvials van deixar al descobert i algunes restes de paret. També hi podria haver hagut un convent de monges, però les referències que en tenim no han pogut ser contrastades.


Actualment funciona com a restaurant rural, especialitzat en carns a la brasa. Al menjador principal es conserva un mural al fresc dedicat a la Mare de Déu del Carme i a Sant Joan.

 

Localització: Vallromanes. Vegeu l’accés a la font de Can Gurguí. La masia és
uns metres més enllà.

 

Coordenades: x=443392 y=4597023 z=331

 

FORN DE CAN BOQUET

 

Hi ha força forns en tot el Parc, tots amb un aspecte molt semblant però amb diferents estats de conservació. No és fàcil datar aquests elements; els experts els atribueixen al segle XIX però alguns podrien ser anteriors. Tampoc no sabem exactament què s’hi produïa, encara que el més probable és que fos ceràmica de construcció (teules, rajoles, totxos, etc.).

La minsa infraestructura al voltant dels forns i les reduïdes dimensions fan pensar que no eren per a una explotació comercial. Probablement servien per generar material destinat a la construcció de masies properes. L’estructura d’aquests forns és ben senzilla. Dues cambres, una damunt de l’altra. La de sota tenia la combustió i a la de dalt es col·locaven les peces a coure. Ambdues separades per la graella, una superfície amb forats per on passava l’escalfor del foc de sota. El material que s’havia de coure es posava damunt de la graella, procurant no obstruir els forats.

 

El forn de Can Boquet té una cambra superior rectangular de 2 x 3 m amb una sola porta d’entrada, situada al pla de la vinya, en una feixa inferior. El portal està separat 1,5 m de la cambra, a la qual s’accedia per un curt túnel amb embocadura d’arc de maó. La graella i les parets estan perfectament conservades, les millors de tots els forns que hem localitzat.

 

Localització: Vilassar de Dalt. Dins de la propietat de Can Boquet. Situats al pi de la Creu de Can Boquet, pugem 440 m en direcció N. Està dins d’una franja boscosa que separa un camp de conreu vora pista i la vinya d’una feixa inferior.

 

Coordenades: x=445201 y=4597913 z=388

 

FORN DE PARPERS

 

Vegeu una descripció general d’aquests forns al forn de Can Boquet. El de Parpers és considerablement més gran que la resta dels localitzats, però la densa vegetació que l’envolta impedeix veure’n gaires detalls.

 

Localització: Argentona. Carretera C-1415c, d’Argentona a La Roca, PK 8,3. A la dreta sortint d’Argentona, entre el pont de l’Espinal i el camí que puja paral·lel al torrent de l’Espinal cap a la urbanització Sant Carles.

 

Coordenades: x=448317 y=4604289 z=206

 

FORN DEL TURÓ DEL BON JESÚS

 

Petit forn sobre el qualno hem aconseguit capmena d’informació. Noté la mateixa estructura que la resta de fornsde terrissa i tampoc no sembla un forn de calç. Es tracta d’una cambraamb una planta de 2,5x 1,5 m i poca alçària, una petita xemeneia i un portal senzill però ben fet. El bon estat enquè es troba fa pensar que ha estat recuperat o que algú en té cura.

 

Localització: Premiàde Dalt. Situats al miradorde la Cornisa pugem230 m i preneml’ampla pista que surt a la dreta en direcció al turó d’en Baldiri, on a 90 m i a la dreta hi ha un petit esvoranc al marge de la pista. Entrant al bosc en direcció SO per aquest punt, a 40 m trobem el forn. Vegeu també l’Itinerari 2.

 

Coordenades: x=443887 y=4596095 z=451

 

FORNS DE CAN BLANC

 

Vegeu una descripció general d’aquests tipus de forns al forn de Can Boquet. Enaquest indret a prop de Can Blanc ens trobem amb dos forns diferents. El dedalt del camí, més petit, té unes mides aproximades de 2,5 x 3 m de planta i 3 md’alçària. Dues de les parets laterals estan derruïdes. La boca, ran de terra, ésmolt petita. Podria tractar-se d’un forn de calç. El de la part inferior, més gran, presenta uns detalls constructius més elaborats i està en millor estat. Les quatre parets de la cambra estan senceres, amb dues boques d’entrada simètriques fetes de volta de totxo. La planta és aproximadament de 3,5 x 3 m i 4 m d’alçària, amb una graella típica de forn de terrissa.

 

Localització: Òrrius. Ens situem a la masia de Can Blanc, a la pista que va d’Òrrius al coll de Gironella. Uns 70 m més avall de la masia surt un caminet a l’esquerraque s’enfila i de seguida entronca amb un altre, que agafem a la dreta. Alcap de 100 m el camí travessa el torrent fent un revolt i 30 m més endavant hi haels dos forns, un a cada banda.

 

Coordenades: x=446626 y=4599650 z=359

 

MOLÍ DE CAN CUQUET

 

L’anomenen també el Molinot o molí Nou de Can Cuquet. El que seria el molí vell és dins de la masiahomònima i és d’origen romà. Aquest molí nou és un molí farinerd’origen medieval, ara sensesostre però que conserva les sòlides parets i molts detalls arquitectònics interessants. S’endevina una obra feta a c finestres amb ampits i llindes de pedra treballada i algunes arcades fetes de maons a sardinell. Ens agrada especialment una finestra amb pedrissos festejador si l’acabat superior en superfície reglada. En una altra finestraes pot veure gravada ladata de 1606.

 

Malgrat que la planta inferior, on devia haver-hi la maquinària, està colgada deterra i amb prou feines queda al descobert l’arcada de la sortida de l’aigua, elconjunt presenta encara un gran encant. A l’estança que té la finestra dels pedrissos festejadors van haver-hi, fins a finals del 2009, les dues magnifiques rodesde molí que veieu a la fotografia. Un intent de robatori d’aquestes pedres vafer que els propietaris les retiressin d’aquest indret.

 

El lloc és humit, fred i molt dur per viure-hi. Veient la mida de les rodes de pedraque l’aigua feia girar, el primer pensament que ens ve al cap és com n’havia deser d’impetuós el torrent temps ha i com n’és de feble ara.

 

Localització: Vilassar de Dalt. Situat al torrent homònim, a tocar de la pista quebaixa del pi de la Creu de Can Boquet cap a Can Maimó, 1,4 km passada la fontd’en Mamet i 980 m abans de Can Maimó. Cal estar alerta per no passar dellarg, ja que la construcció està mig oculta per l’exuberant vegetació que l’envolta.

 

Coordenades: x=443330 y=4598216 z=210

 

MOLÍ DE CAN TARASCÓ

 

És un antic molí de vent per pujar aigua de pou destinada a la masia de Can Tarascó.L’edificació consta d’una estança de planta quadrada de dos metres de costat iuna torre rodona adossada. La torre té un diàmetre interior de 1,30 m a la partalta, on encara es conserven diferents peces de ferro que formaven part del mecanisme del molí. La part soterrada de la torre, el pou pròpiament dit, és de diàmetre inferior, al voltant d’un metre.

 

Els anys seixanta el conjunt encara estava sencer, incloses les aspes, però ja feia temps que no s’utilitzava. Ara, les aspes han desaparegut i la part superiorde la torre i altres elements estan escampats pel terra.

 

Localització: Òrrius. Situats a Sant Bartomeu de Cabanyes, seguim 1,35 kmper la pista de la Carena en direcció a Cal Camat i la Mútua. Trobarem el molíuns metres abans de la masia de Can Tarascó, a la dreta de la pista, des d’on és perfectament visible. Vegeu també l’Itinerari 9.

 

Coordenades: x=445229 y=4600385 z=387

 

... ... ...

​© 2013 Llibre-Guia de la Serralada Litoral - HISTÒRIA I ITINERARIS  -  QUI SOM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Molí de Can Cuquet