El llibre del Parc de la Serralada Litoral

1/8

SUMARI

PRÒLEG....................................,.................9

INTRODUCCIÓ..........................................11

PREHISTÒRIA...........................................21

IBERS I ROMANS .....................................49

ARQUITECTURA ..................,......... .........67

VEGETACIÓ .............................................89

AIGUA ....................................................107

TURONS I MIRADORS...........................145

ALTRES SINGULARITATS ....................157

ITINERARIS A PEU I BTT ......................171

APÈNDIX ...............................................219

Amb descripcions i localització de més de 170 punts d’interès: elements prehistòrics, assentaments d’ibers i romans, construccions civils i religioses, diferents tipus de vegetació, arbres singulars, fonts i mines, miradors, turons i altres. Tot acompanyat de 9 itineraris per visitar aquests elements del Parc de la Serralada Litoral.

 

Hi trobaràs una descripció més o menys extensa d’una bona quantitat d’elements, amb fotografies, indicacions per localitzar-los i les coordenades que cal introduir al GPS.

 

Les descripcions no pretenen ser absolutament acadèmiques, només volen donar una pinzellada que ajudi a conèixer el que estem veient. He intentat evitar les explicacions massa científiques i he afegit anècdotes i fets explicats per persones coneixedores de l’entorn.


Els elements estan agrupats en distints capítols, més o menys
temàtics, amb un criteri que procura més la facilitat d’ús de la
guia que no pas fer una classificació tècnicament irreprotxable.

PREHISTÒRIA

DÒLMENS

DOLMEN DE CAN BOQUET ........................................25

DOLMEN DE CAN GOL I .............................................26

DOLMEN DE CAN GOL II ............................................26

DOLMEN DE CAN GURRI............................................27

DOLMEN DE CAN PLANES .........................................28

DOLMEN DE CASTELLRUF .........................................28

DOLMEN DE CÉLLECS ...............................................29

MENHIRS

MENHIR DE CAL CAMAT.............................................30

MENHIR DE CASTELLRUF...........................................31

MENHIR DE LA PEDRA DEL DIABLE ..........................32

ROQUES FORADADES

ROCA FORADADA DE CAN GOL .................................33

ROCA FORADADA DE CAN NADAL.............................34

ROCA FORADADA DE CAN PLANES............................35

ROCA FORADADA DE VALLROMANES........................35

CAUS, COVES I AMAGATALLS

CAMBRA MEGALÍTICA DE CAN NADAL .....................37

CAU DEL DIMONI........................................................37

COVA DE LA GRANOTA...............................................38

CAU DE LES FORMIGUES ...........................................39

COVA DEL PONT.........................................................39

COVA D’EN JOAN........................................................39

COVA D’EN PAU..........................................................40

ELS RECERS ...............................................................40

PEDRA DE L’ESCORPÍ ................................................41

PEDRA D’EN MUNERET..............................................41

ROCA DEL CAVALL.....................................................42

ROCA LLOBATERA......................................................42

ROCS D’EN SARDINYÀ ...............................................43

ALTRES ELEMENTS DE LA PREHISTÒRIA

COVA DELS TRES CERCLES........................................43

PEDRA DE LES CREUS................................................44

PEDRA DE LES ORENETES..........................................44

PEDRA GRAVADA DEL TURÓ DELS CASTELLANS......46

PLAT DE MOLÍ.............................................................46

VEGETACIÓ

COMUNITATS VEGETALS

ALZINARS ...................................................................91

ARBREDA DEL TORRENT DE LES TEIXONERES .....92

BOSC DE RIBERA.........................................................92

BROLLES .....................................................................93

EL BOSC BONIC ..........................................................93

MÀQUIES ....................................................................94

PINEDES .....................................................................94

ARBRES SINGULARS

ÀLBER DE LA FONT DE CAN GURRI..........................96

ALZINA DE CA L’ARGENT...........................................96

ALZINA DE L’ESPINAL ...............................................97

ALZINA DE SANT MATEU..........................................97

CIRERER GROS DE LA FONT DEL FERRO

D’ARGENTONA...........................................................98

PI BORD D’ALELLA.....................................................98

PI DE CAN MARTÍ DE DALT .......................................99

PI DE CAN POC............................................................99

PI DE CAN RIUDEMEIA ............................................100

PI DE LA CREU DE CAN BOQUET.............................100

PI DE L’ESPINAL .......................................................101

PI DEL TORRENT DE LA MOLINERA.......................102

PI I ROURE DE LA FONT DE LA MANSA.................102

PLÀTAN DE LA FONT DE L’ESQUERDA..................103

ROURE DE LES TRES BRANQUES...........................103

ROURE DEL SOT DEL TURÓ DEL GALL .................104

SURERA DE BURRIAC .............................................104

SURERA DE LA MOLINERA.....................................105

XIPRER DE SANT BARTOMEU................................106

ALGUNS ARBRES SINGULARS

A LA RODALIA..........................................................106

IBERS I ROMANS

ELS IBERS

COVA DE LES ENCANTADES ....................................52

POBLAT DE BURRIAC ................................................53

POBLAT DEL TURÓ DE CAN SANTPERE..................55

POBLAT DEL TURÓ DE CÉLLECS .............................56

POBLAT DE LA CADIRA DEL BISBE..........................56

POBLAT DEL TURÓ CREMAT.....................................57

POBLAT DEL TURÓ DE CASTELLRUF ......................58

POBLAT DEL TURÓ DE SANT MIQUEL ....................59

SITJA DEL REPETIDOR DE MONTCABRER ..............60

TORRE DELS TURÓ DELS DOS PINS.........................61

ELS ROMANS

FORTÍ ROMÀ DE BURRIAC........................................62

PONT DE LA CALÇADA DE PARPERS.......................63

VIA SERGIA.................................................................64

IBERS I ROMANS A LA RODALIA..............................65

 

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA CIVIL

CAN GURGUÍ ...............................................................69

FORN DE CAN BOQUET .............................................69

FORN DE PARPERS ....................................................70

FORN DEL TURÓ DEL BON JESÚS ............................70

FORNS DE CAN BLANC ..............................................71

MOLÍ DE CAN CUQUET...............................................71

MOLÍ DE CAN TARASCÓ.............................................72

POU DE GLAÇ DE CAN MAIMÓ .................................72

REFUGI DE LA FERRERIA DEL VEDAT .....................73

TORRE MEDIEVAL DE PARPERS...............................73

ARQUITECTURA RELIGIOSA

CAPELLA DE SANT MIQUEL DE CASTELLRUF.........74

CAPELLA DE SANT MIQUEL DE LA ROCA DEL VALLÈS.........................................................................75

ERMITA DE SANT BARTOMEU DE CABANYES........75

ERMITA DE SANT MATEU .........................................76

ERMITA DE SANT PERE DE CLARÀ ..........................77

ERMITA DE SANT SALVADOR...................................78

ERMITA DE SANTA MARIA DE MALANYANES .......79

MONESTIR DE SANT PERE DEL BOSC .....................80

ELS CASTELLS

CASTELL DE BURRIAC ...............................................81

CASTELL DE CASTELLRUF.........................................82

CASTELL DE SANT MIQUEL ......................................83

LES BARRAQUES DE VINYA

BARRACA DE VINYA DEL MAS COLL I ......................84

BARRACA DE VINYA DEL MAS COLL II .....................85

CASA DEL MORO.........................................................85

CAU DE LA GUINEU.....................................................86

ALTRES BARRAQUES DE VINYA ...............................86

L’ARQUITECTURA A LA RODALIA.............................87

AIGUA

FONTS

FONT DE CA LA TERESA ..........................................109

FONT DE CAN BLANC ...............................................110

FONT DE CAN GURGUÍ..............................................110

FONT DE CAN GURRI.................................................111

FONT DE LA MANSA.................................................112

FONT DE LA MARE DE DÉU DE MALANYANES......112

FONT DE LA MERCÈ..................................................113

FONT DE LA PUPUT ..................................................114

FONT DE LA TEULA ..................................................114

FONT DE LES PERDIUS ............................................115

FONT DE L’ESQUERDA.............................................116

FONT DE SANT BARTOMEU DE CABANYES..........116

FONT DE SANT MATEU............................................117

FONT DE SANT MATEU VELLA................................117

FONT DEL BOTXER ..................................................118

FONT DEL DRAGÓ....................................................118

FONT DEL FERRO DE MARTORELLES....................119

FONT DEL FONOLL ..................................................120

FONT DEL GARROFER D’EN MANEL......................120

FONT DEL LLOP .......................................................121

FONT DEL LLORER ..................................................121

FONT DEL PERICÓ D’EN CANAL.............................122

FONT DEL PORC ......................................................122

FONT DEL RAGET D’EN RAMON............................123

FONT DEL REMEI ....................................................123

FONT DEL SAFAREIG...............................................124

FONT DEL SARAU ....................................................124

FONT DEL SENGLAR ...............................................125

FONT DEL TORRENT DE CAN BLANC ....................125

FONT DEL VEDAT.....................................................126

FONT DELS AJUPITS................................................126

FONT DELS ÀLBERS D’EN JAVÀ.............................127

FONT DELS EUCALIPTUS........................................128

FONT DELS GOSSOS................................................128

FONT D’EN DIROL ...................................................129

FONT D’EN MAMET ................................................129

FONT FREDA ............................................................130

FONT PICANT DE CABRERA ...................................130

POUS I MINES D’AIGUA

MINA DEL VEDAT......................................................131

MINA D’EN BOTEY....................................................132

MINES DEL SERVIOL ...............................................132

MINES DEL TORRENT DE CAN PAU SIRES.............133

MINES D’EN PUIG.....................................................134

POU DE CAN CABANYES .........................................136

POU DE LA FONT DEL FERRO DE CABRERA .........137

ALTRES MINES..........................................................137

BASSES

BASSA DE CA L’ARGENT .........................................138

BASSA DE SAN MATEU............................................138

BASSA DE SENGLARS DE LA CREU DEL BEI .........139

BASSA DE SENGLARS DE LES BANYADORES.......140

BASSA DE SENGLARS DE SANT BARTOMEU .......140

BASSES DE CAN MAIMÓ .........................................140

LA BASSASA .............................................................141

TORRENTS I RIERES

RIERA DE RIUDEMEIA .............................................142

TORRENT DE SAN BARTOMEU ..............................143

TORRENT D’EN CUQUET ........................................144

L’AIGUA A LA RODALIA ...........................................144

 

TURONS I MIRADORS

MIRADOR DE LA CORNISA.......................................147

MIRADOR DE CÉLLECS.............................................148

MIRADOR DE NOU PINS...........................................149

MIRADOR D’EN PERE ..............................................149

ROCA D’EN PUNSOLA .............................................150

TURÓ D’EN GALZERAN ...........................................151

TURÓ DEL INFERN...................................................152

TURÓ DE LLEDÓ ......................................................152

TURÓ DE MONTCABRER ........................................153

TURÓ D’EN CIRERS .................................................155

TURÓ D’EN BALDIRI.................................................155

ALTRES TURONS I MIRADORS................................156

ALTRES SINGULARITATS

CAPELLA DEL COLL DE PARPERS ..........................159

CAPELLETA DEL COLL DE CAN GURGUÍ ................160

CREU DEL BEI ...........................................................160

DOLMEN FALS DE CAN MAIMÓ .............................161

FITA CARTOIXANA I .................................................162

FITES CARTOIXANES II - III .....................................162

MONÒLIT DEL COLL DE BURRIAC...........................162

NECRÒPOLI MEDIEVAL DE CAN BOQUET..............163

PEDRA DE LA CABRA...............................................164

PEDRA DE L’ELEFANT, L’INDI I EL MOAI.................164

PEDRA DEL LLAMP ..................................................165

PEDRERA DEL TERCIO.............................................166

ROCA DE LES TRES CASSOLETES..........................166

ROCA DEL DINOSAURE...........................................167

ROCA D’EN RIERA....................................................168

SAGRAT COR DE TEIÀ.............................................168

ROQUES D’ESCALADA

ROCA DE L’ANDREU ..............................................169

ROCA DEL CONTRAVENT.......................................169

ROQUES DE CÉLLECS ............................................170

ROQUES DE L’IGNASI I CAU DE LA GUINEU.........170

ROQUES NOVES......................................................170

ALTRES SINGULARITATS A LA RODALIA..............170

​© 2013 Llibre-Guia de la Serralada Litoral - HISTÒRIA I ITINERARIS  -  QUI SOM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now